logo
(PL)
Wszystkie prawa zastrzeżone - All rights reserved

Szanuję cudzą pracę i cudzą własność intelektualną. Tego samego oczekuje od osób korzystających z mojego serwisu. W związku z tym proszę wziąć pod uwagę, że możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych na stronie KMT Site, wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.

Nazwa "KMT Site" oraz znak graficzny "KMT - See it, hear it, Feel it !" są zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach pokrewnych bez wyraźnej pisemnej zgody. To samo dotyczy innych nazw, znaków, wzorów, melodii, klipów filmowych i innych zastrzeżonych na rzecz KMT Site.

Serwis KMT Site dopełnia wszelkich starań aby informacje ukazujące się na stronie były rzetelne i zgodne z prawdą. Jednocześnie nie odpowiada za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych na stronie informacji.

W razie wątpliwości natury prawnej dotyczących wykorzystywania elementów zawartych na stronie KMT Site, proszę o kontakt:

http://www.kmt.kgb.pl/contact.php

E-mail: peter@poliwoda.info

KMT Site - See it, hear it, Feel it ! © 2007


Copyright © 2007 KMT Site  |  Privacy Policy
Merry xmas